top of page

De drie belangrijkste basisprincipes voor rughygiene.

 

Deze drie basisprincipes zullen je helpen om rugklachten te voorkomen.  De technieken kennen is niet voldoende.  Ze moeten altijd, correct en gecombineerd worden uitgevoerd om een optimaal voordeel te kunnen genieten.  Bij vragen kan je steeds terecht bij je chiropractor.

 

 

1. Neutrale rug

 

Een neutrale positie van de lage rug vermijdt langdurige spanningen die de rug

op lange termijn kunnen verzwakken en zo tot pijnklachten kunnen leiden.

Neutraal wil zeggen: niet te hol en niet te bol.  Om deze positie te bekomen zoek

je het exacte middelpunt tussen een uiterst holle lage rug en een uiterst bolle lage rug;

dit is voor jou je neutrale positie.  Deze houding moet zo frequent mogelijk worden

aangenomen in alle situaties, maar vooral in die situaties waarbij de lage rug extra

wordt belast (voorwerpen opheffen, bukken, langdurig zitten…).

 

 

2. Buigen door de heupen

 

Voorover buigen brengt zeer grote spanningen op de lage rug teweeg.  Slechts enkele graden naar voor buigen kan je rug zodanig belasten dat er rugklachten ontstaan.  Om deze zware spanning op de lage rug te vermijden, moet er een techniek worden toegepast waarbij de horizontale draai-as niet in de lage rug zit, maar in de heupgewrichten.  Probeer voorover te buigen door een lange stok tussen de schouderbladen en op het heiligbeen (net boven het staartbeen) te houden. Tijdens het buigen moet deze stok de twee contactpunten blijven behouden!  Het vooroverbuigen moet nu noodgedwongen vanuit de heupen gebeuren.  Deze beweging is niet enkel toepasbaar voor zware werken, maar minsten even belangrijk tijdens zeer kleine bewegingen (bv. tanden poetsen, afwassen, scheren…).  Deze beweging moet gecombineerd worden met het buigen van de knieën zodat je steeds voldoende beweeglijkheid blijft behouden.  Let er op dat de rug steeds in zijn neutrale positie blijft!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Abdominaal spierenkorset

 

Tijdens elke beweging krijgt de rug versteviging van het abdominaal spierenkorset. 

Die spieren rondom de rug (schuine en rechte buik- en rugspieren) kunnen helpen

om de stabiliteit van de ruggenwervels te bewaren.  Deze spieren dienen dan ook

telkens aangespannen te worden wanneer een belastende beweging wordt uitgevoerd.

 Het juist en gelijktijdig activeren van deze spiergroepen vergt enige oefening

en coördinatie.    

bottom of page