top of page

DE CHIROPRACTOR IS EEN SPECIALIST MET EEN UNIVERSITAIRE OPLEIDING

 

Chiropraxie wordt (nog niet) aan de Belgische universiteiten onderwezen. Studenten die voor dit beroep kiezen, kunnen de opleiding bijgevolg enkel in het buitenland volgen. De meest bekende van de 41 opleidingen die in het buitenland beschikbaar zijn, worden gedoceerd in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Zwitserland, Spanje, Denemarken, de Verenigde Staten, Canada en Australië.

 

De opleiding tot chiropractor is een voltijdse universitaire opleiding van vijf academiejaren (een academische Master conform het Bologna-akkoord) gevolgd door een zesde jaar beroepsopleiding in het land waar het beroep zal uitgeoefend worden. Op het einde van dat praktijkjaar volgt er een examen voor een internationale en multidisciplinaire jury. De jury kan op basis van het examenresultaat niet beslissen of de kandidaat al dan niet het beroep van chiropractor mag uitoefenen, maar brengt wel advies uit. De Belgische Vereniging van Chiropractors houdt hierop nauwlettend toezicht en houdt zich aan het advies van de jury om een kandidaat-chiropractor al dan niet toe te laten als lid van de beroepsvereniging.

 

De kwaliteit van de opleiding tot chiropractor staat wereldwijd onder de controle van de Councils on Chiropractic Education International (CCEI). De CCEI verzekert de uniformiteit van de diploma’s.

 

De opleiding chiropraxie in Europa is geaccrediteerd door de European Council for Chiropractic Education (ECCE) en de European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Om die kwaliteitsgarantie nog te verbeteren heeft de European Chiropractor’s Union (ECU) besloten een officiële Europese norm voor chiropractische zorgverlening vast te leggen. Die norm is in april 2012 in voege getreden in 31 Europese landen, leden van het European Committee on Standardisation (ECS).

 

bottom of page